latinica

Претраживање електронских извора информација

 

Друштво младих лингвиста је у сарадњи са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ у Београду за своје чланове организовало радионицу под насловом Претраживање електронских извора информација. Циљ ове радионице био је да се члановима Друштва младих лингвиста представе Виртуелна библиотека Србије, електронски каталог Универзитетске библиотеке, водичи за научне области, дигитални репозиторијуми Е-тезе и DART, Google Scholar, као и да се обнови претраживање преко КоБСОН-а, с тим што ће се сада акценат ставити на Е-brary.
Виртуелна библиотека Србије (ВБС) је база података која, обједињујући каталоге бројних универзитетских, високошколских, специјалних и јавних библиотека у Србији, садржи више од 2 500 000 библиографских записа. Могуће је претраживање вршити у оквиру електронског каталога одређене библиотеке (па ће резултати претраге показати да ли запис који се тражи постоји у тој библиотеци) или у оквиру целокупне ВБС (па ће резултати претраге показати у којим библиотекама се налази запис који се тражи). Претраживање може бити основно, изборно (на основу следећих параметара: аутор, наслов, година, издања, кључне речи, језик, писмо), командно. Резултате претраживања могуће је конвертовати у библиографију и сачувати на свом рачунару или послати себи мејлом. Електронски каталог Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду део је Виртуелне библиотеке Србије.
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ припремила је неколико водича кроз научне области, у којима су сакупљени бројни релевантни електронски извори (LibGuides). Ови водичи могу помоћи онима који пишу научне радове да лакше пронађу одговарајућу литературу. Нажалост, водич за лингвистику није припремљен, али лингвистима од користи могу бити општи водичи посвећени отвореном приступу, ауторским правима, цитирању литературе и библиографским алатима, књигама у слободном приступу, масовним отвореним онлајн курсевима, али можда и специфичнији попут водича за класичне науке, филозофију, психологију, студије рода и феминистичку теорију.
У оквиру дигиталног репозиторијума Универзитета у Београду (PHAIDRA) постоје Е-тезе, систем у којем су похрањене докторске дисертације одбрањене на Универзитету у Београду у електронском облику. У овом систему могуће је претраживати докторске дисертације према научној области или факултету. На овај начин будући доктори наука имају прилику да из свог дома виде како докторска дисертација треба да изгледа. Докторске дисертације одбрањене у Србији од скоро су део европског портала докторских дисертација (DART). На овом порталу налази се скоро пола милиона одбрањених докторских дисертација на бројним универзитетима у електронском облику и доступне су у режиму отвореног приступа.
Приликом претраживања доступне литературе први корак је Google Scholar, део претраживача Google специјализован за претраживање научне литературе. Преко Google Scholar-а могуће је претраживати чланке, књиге, саопштења академских издавача и стручних друштава, као и дигиталне репозиторијуме бројних светских универзитета. За даље претраживање научне литературе треба користити базе података попут Science Direct и JSTOR. Овим базама података могуће је приступити преко КoБСОН-а, који пружа додатне погодности приликом претраживања (нпр. видљив је цео чланак, а не само до нивоа сажетка). Преко КoБСОН-а се може приступити и електронским књигама у оквиру Ebrary. Ова електронска библиотека садржи преко 100 000 књига из различитих научних области у пуном тексту. Начин рада са електронском књигом је идентичан као са традиционалном – може се подвлачити текст или дописивати коментар, али и користити се ресурсима попут енциклопедије и речника који су саставни део програма у којем се електронска књига чита.
Радионица је одржана 8. маја 2014. године у периоду од 11 до 14 часова у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду.  Предавачи су били Сања Антонић и Оја Кринуловић. Током радионице чланови Друштва младих лингвиста имали су прилике да разговарају са предавачима о својим досадашњим искуствима приликом претраживања и да сазнају како могу побољшати своју претрагу. Презентацију са радионице можете видети овде

Powered by Bullraider.com