latinica

Како написати стручни/научно-популарни чланак?


Друштво младих лингвиста је за своје чланове организовало једнодневни семинар на тему "Како написати стручни/научно-популарни чланак?". Циљ семинара био је да се чланови обуче за писање текстова за сајт.

Семинар је одржан 17. марта 2013. године од 12 до 16 часова у Канцеларији за младе.

Семинар је текао овако:

12.00 - 12.15  Окупљање чланова Друштва

12.15 - 12.30  Уводна реч (Ана Барбатесковић, Друштво младих лингвиста)
Координаторка образовних активности предочила је два основна правца у којем Друштво младих лингвиста треба да делује - подстицање младих на научно-истраживачки рад и популаризација лингвистике као науке.
Лингвистика се може популаризовати изнутра и споља - изнутра тако што ће лингвисти различитих интересовања међусобно размењивати своја сазнања, а споља тако што ће се широј популацији приказати значај језика као феномена и свих његових манифестација, али и унапредити језичка култура. Како би се остварили овакви циљеви, потребно је ширити идеју међу студентима свих нивоа о научно-истраживачком и стручном раду и подстицати их да се баве лингвистиком. 

12.30 - 13.30 Како написати научно-популарни чланак? (Слободан Бубњевић, НП "Време", Центар за промоцију науке)
Слободан Бубњевић је члановима Друштва младих лингвиста испричао своје дугогодишње искуство у писању научно-популарних чланака, пре свега у "Времену", али и на сајту Елементаријум. Научно-популарни текстови пишу се са циљем да се научна достигнућа представе широј јавности. Аутор таквог текста тежи да интерпретира научна сазнања једноставно, концизно и занимљиво. Такође, предавач је поставио и питање у вези са овим жанром. Постоји врло много варијација међу текстовима који се одређују као научно-популарни - крећу се од научне фантастике (уп. књиге Артура Кларка) до књига које се дефинишу као научне по садржају али су писане врло занимљиво.

13.30 - 14.30 Како написати стручни чланак? (Јелена Гледић, Филолошки факултет Универзитета у Београду)
Јелена Гледић је посебно истакла да приликом писања научног и стручног рада треба бити критичан.  У научном и стручном раду треба се ослободити емотивног закључивања и предрасуда, проучити релевантне доказе, размотрити све могуће интерпретације и бити свестан да можда не постоји само једно решење. Укратко, тежи се објективности и логичности. Такође, чланови Друштва младих лингвиста добили су конкретна упутства како треба да изгледају стручни радови попут есеја и приказа.

14.30 - 15.00 Пауза

15.00 - 16.00 Дискусија
Током дискусије чланови Друштва су изразили своје незадовољство тренутном ситуацијом - јавност прихвата мишљења разних "стручњака" који се појављују у медијима. Стога је потребно пронаћи начине како нелингвисте ослободити бројних заблуда које имају о језику (нпр. шпански језик се може научити из шпанских серија, жаргон уништава књижевни/стандардни језик). Такође, забрињава све већа функционална неписменост и језичка некултура међу млађом популацијом и на том пољу треба што пре деловати. Што се науке тиче, чланови су истакли да је потребно више пажње обратити са савремене и актуелне лингвистичке теорије, нарочито у србистици.

Powered by Bullraider.com