latinica

Претраживање научних информација

 

У сарадњи са Народном библиотеком Србије организовали смо за чланове Друштва младих лингвиста једнодневни семинар о КОБСОН-у и Српском цитатном индексу. Циљ семинара био је да се чланови упуте у то како могу приступити научним информацијама и како их претраживати. Претраживање научних информација је најважније у првој фази научног истраживања, када се бира тема и одређује методологија истраживања, јер је неопходно прво видети која су истраживања на ту тему урађена, у оквиру којих теорија и са каквим методолошким апаратом. Наравно, и у каснијим фазама научног истраживања коришћење научних информација је врло пожељно (нпр. приликом интерпретације резултата упутно је правити паралеле са резултатима претходних истраживања).   

Семинар је одржан 29. новембра 2013. године од 11 до 15 часова у Народној библиотеци Србије.

Семинар је текао овако:

11.00 – 12.30 Научне информације на КОБСОН-у – доступност и начини приступа (Татјана Тимотијевић, КОБСОН, Народна библиотека Србије)

КОБСОН (Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку) успостављен је са циљем да се истраживачима у Србији омогући да имају несметан приступ електронским научним публикацијама и сервисима. Помоћу КОБСОН-а могуће је претраживати часописе и књиге, али и увидети вредност одређеног научног рада на основу библиометријских показатеља (импакт фактор, Хиршов индекс). Могуће је претраживање часописа светских издавача по наслову, научној дисциплини, кључним речима. Такође, преко КОБСОН-а је могуће приступити индексним базама (Web of Science, SCOPUS) и великим сервисима, тзв. агрегаторима (EBSCO, JSTOR, Science Direct), на којима се налази мноштво научних часописа и радова. На сервисима је могуће направити свој налог како би се управљало резултатима претраге (нпр. да би се сачували резултати претраге за одређену тему). Преко КОБСОН-а корисници могу приступити и електронској библиотеци (Е-brary), у којој се налази преко 30 000 књига. Електронска библиотека нуди алате (подвлачење, додавање коментара, превођење) помоћу којих је читање и учење у виртуелном свету идентично као у реалном. 

12.30 – 13.00 Пауза

13.00 – 14.15 Српски цитатни индекс (Никола Станић, Центар за евалуацију у образовању и науци)

Српски цитатни индекс користи се за претрагу домаћих научних часописа и чланака. У овој индексној бази реферише се преко 400 часописа из различитих научних дисциплина. Радови у неким часописима дати су у пуном формату, а у неким до нивоа сажетка. За следеће часописе из лингвистике доступни су цели радови: Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Јужнословенски филолог. У Српском цитатном индексу могуће је претраживати по наслову чланка или кључним речима. Сваки чланак повезан је са чланцима са којима дели исте референце и са чланцима који га цитирају, што је врло корисно да би се увидело који су све радови писани на одређену тему, као и који аутори се баве том темом. Такође, Српски цитатни индекс препознаје да ли се одређена референца налази у оквиру КОБСОН-а или ВБС. 

14.15 – 14.45 Плагијаризам (Никола Станић, Центар за евалуацију у образовању и науци)

Плагијаризам представља присвајање туђих речи, мисли, идеја и приказивање као сопствених у свом раду. Плагијатор не подлеже кривичној одговорности, али крши научну етику тиме што фалсификује туђе резултате рада. Најчешћи су плагијаризам текста (када се копира текст из извора а не наведе се оригинални аутор) и плагијаризам идеја (када се преузимају туђе идеје, методологије, објашњења без навођења аутора). У последње време је чест и аутоплагијаризам (када се исти научни рад публикује више пута). Бесплатан софтер преко којег је могуће проверити да ли је неки рад плагијат или не налази се овде.

Powered by Bullraider.com