latinica

Друштво младих лингвиста је у току 2018. године организовало 11 лингвистичких предавања за заинтересоване за језик и лингвистику. У пролећном циклусу предавања су се одржавала уторком од 18 часова у Канцеларији за младе "Гнездо" (Палата "Београд", Масарикова бр. 5, VI спрат), а у јесењем четвртком од 18 часова у Научном клубу Центра за промоцију науке (Краља Петра 46). Циљ ових окупљања био је да се студенти информишу о актуелним лингвистичким истраживањима и да се покрене конструктиван дијалог међу младим лингвистима. 


 

Др Бојана Ђорђевић: SrpTAG - граматика стабала као формална граматика српског језика

На овом предавању ће бити представљена формална граматика српског језика, названа SrpTAG. Ова граматика, у својој основи FBLTAG или лексикализована граматика адјунгованих стабала заснована на обележјима (Feature-BasedLexicalizedTree-AdjoiningGrammar, Vijay-Shanker & Joshi 1988; Vijay-Shanker & Joshi 1991), представља спој формалне генеративне граматике стабала и модела синтаксе описаног у широко распрострањеној граматици српског језика (Станојчић, Ж., & Поповић, Л. (1997). Граматика српскога језика: уџбеник за И, ИИ, ИИИ и ИВ разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства), и намењена је аутоматској обради текста на српском језику. Захваљујући својим принципима, FBLTAG пружа користан оквир за обраду природних језика, у коме се заобилази концепт трага, карактеристичан за генеративну граматику Чомског, и где дубинска структура престаје да постоји. У овом типу граматике, све реченичне структуре, представљене као стабла, повезане су преко лексикона. Значај лексикона истиче се још од Мориса Гроса (Gross, 1979) и његове идеје да формална граматика уместо универзалним структурама треба да се бави разликама у структурама у које улазе појединачне лексеме, без обзира на то што се оне традиционално убрајају у исту класу (нпр. непрелазни глагол). Лексикон у FBLTAG тако постаје магично место које за сваку лексему везује све њене алтернативне структуре. Уколико говоримо о глаголима, то су минималне реченичне структуре, односно активна, пасивна или обезличена структура, као и оне са изостављеним аргументима или оне са измештеним редом речи, чиме се потенцијално значајно олакшава обрада језика са слободним редом речи.
Овом приликом ће бити представљене основе FBLTAG граматике и њени принципи, затим начин израде овог типа граматике за српски језик и резултати овог процеса, као и неке од перспектива за даљи рад на датој граматици.

Др Бојана Ђорђевић је самостални истраживач при Друштву за језичке ресурсе и технологије. 

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)


Додај коментар (0)