latinica

Др Маја Миличевић Петровић: Колико је (не)стандардан језик друштвених мрежа?

Комуникација посредована рачунаром, у коју спада и језик друштвених мрежа, често се оптужује за негативан утицај на стандарднојезичку норму, па чак и за „кварење“ језика. Циљ овог предавања је да на примеру друштвене мреже Твитер (https://twitter.com) илуструје одступања од стандарда која су уобичајена за српски језик, али и да истражи степен њихове раширености и опише околности у којима се јављају. Наиме, иако су нестандардни елементи присутни у комуникацији на Твитеру, темељнија анализа показује да они чине њен мањи део и нису насумични, већ систематични и условљени специфичним комуникативним околностима и посебним функционалним стилом који комбинује одлике говорног и писаног језика.
Анализа је заснована на електронском корпусу Serbian Twitter training corpus ReLDI-NormTagNER-sr 2.1 (http://hdl.handle.net/11356/1240), који садржи 3.750 твитова објављених у периоду од 2013. до 2015. године. Поред изворних текстова, корпус садржи и информације о основном облику и морфосинтаксичким карактеристикама свих речи, а посебно значајно за анализу нестандардних облика је присуство нормализованих текстова, где је за сваку нестандардно записану реч ручно унет одговарајући стандардни облик (на пример, свецки > светски). Будући да је нормализација вршена на нивоу појединачних речи, анализа је већим делом ограничена на ортографска и морфолошка одступања. Међутим, иако нису вршене синтаксичка и лексичка нормализација, за сваки појединачни твит постоји податак о нивоу језичке и техничке стандардности, који се може искористити за општију процену.

Др Маја Миличевић Петровић је ванредни професор на Катедри за општу лингвистику Филолошког факултета у Београду.

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com