latinica

Др Предраг Никетић: Милкшејк и полароиди – језички хумор у вицевима на енглеском и српском језику

Као сложен и превасходно обележен вид људске комуникације, хумор је предмет проучавања разнородних дисциплина. Ово излагање усредсређено је на језички аспект хумора, конкретно на вицеве као типичне манифестације језичког хумора, и то на енглеском и српском језику. Стога ће се дискусија најпре заснивати на лингвистичком проучавању хумора, уз неизбежан уплив у домене психологије и социологије. Представићемо неке од најутицајнијих лингвистичких теорија хумора, с посебним нагласком на прагматичке теорије, како је контекст од суштинског значаја за успешну хумористичну комуникацију. Језички хумор на српском језику данас је све више повезан с језичким хумором на енглеском језику, првенствено захваљујући глобалном утицају англо-америчке културе, који није заобишао ни Србију. Вицеви представљени у излагању претежно су преузети из две штампане антологије на оба језика. У излагању ћемо се осврнути на уочене сличности и разлике међу вицевима на ова два језика, односно на њихово културно и језичко испољавање. Приметан је велики број вицева на српском језику који су пресликане или преведене верзије вицева на енглеском језику, и ова појава послужиће као увод у дискусију о превођењу хумора. У њој ћемо размотрити неке од потешкоћа које се јављају при превођењу вицева, укључујујући и проблем (не)преводивости, као и покушај премошћавања проблема применом прагматичког превођења. Коначно, дотаћи ћемо се и питања стварања језичког хумора, још увек недовољно испитаног сегмента хумористичне комуникације.

Др Предраг Никетић је асистент на Факултету заштите на раду Универзитета у Нишу, где предаје енглески језик.

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com