latinica

Др Наташа Јанићијевић: Глаголски облици и конструкције за изражавање футуралности у италијанском и српском језику

Предавање је посвећено глаголским облицима и конструкцијама за изражавање футуралности у италијанском и српском језику.
У првом делу предавања најпре ће бити представљена семантичка категорија футуралности, указаће се на њена значења и везу с категоријом модалности, а потом ће бити идентификовани глаголски облици и конструкције којима се она изражава у италијанском и српском језику. Након уводног дела, из типолошке перспективе ће бити размотрени развој и граматикализација футурских маркера, с посебним освртом на развој и граматикализацију италијанског простог футура и српског футура I, као основних експонената ове семантичке категорије у двама језицима.
У другом делу предавања пажња ће бити посвећена анализи и поређењу појединачних глаголских облика и конструкција за изражавање футуралности у италијанском и српском језику, с циљем да се опишу њихове синтаксичко-семантичке вредности, укаже на сличности и разлике између њих и установи у којој мери италијански и српски језик испољавају подударности и разлике у начину изражавања ове универзалне појмовне и семантичке категорије.

Др Наташа Јанићијевић је доцент на Катедри за италијанистику Филолошког факултета у Београду.

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com