latinica

Др Ивана Георгијев: Когнитивни културни модели о љубави у српским и шпанским паремијама

Излагање је посвећено културним моделима у српским и шпанским пословицама и изрекама са фокусом на тему љубави. Културно знање, за које се сматра да га сви чланови одређене заједнице деле, организовано је кроз културне моделе. Ово знање је људима потребно да би се понашали на културно прихватљив начин па је стога људско понашање под утицајем тих културних модела. Когнитивни културни модели представљају организован и структуриран друштвени систем знања који чланови неке заједнице морају да усвоје на плану свакодневног живота (свесно или несвесно), и то знање се налази у основи њиховог друштвеног, културног и језичког понашања. Пословице, као лингвистичке форме које представљају народну мудрост и опште истине, и осликавају оно што заједница најчешће сматра здраворазумским у свакодневном животу, погодне су за илустрацију културних модела и друштвене организације која се налази у њиховој основи. Оне садрже културна знања српског и шпанског друштва формирајући одређене културне моделе и одређујући њихово поимање света, па самим тим и поимање љубави. Шпанија и Србија су одабране као две заједнице које припадају европском контексту, хришћанској религијској традицији као и патријархалном културном моделу, иако не требе изгубити из вида бројне друштвено-историјске и културне разлике. Циљ ауторке је да осветли друштвено-историјске и културне факторе који су условили концептуализацију појма љубави у српском и шпанском друштву, и да кроз анализу поменутог корпуса да допринос бољем разумевању две културе и два језика.

Др Ивана Георгијев је асистенткиња на Одсеку за романистику Филозофског факултета у Новом Саду. 

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com