latinica

Др Тања Милосављевић: Човек на дијалекатској језичкој слици света

Ово предавање је посвећено интерпретацији концепта човек у језичком сазнању дијалекатске језичке личности. Реконструкцији дијалекатске слике човека приступа се са аспекта когнитивне лингвистике и лингвокултурологије. Специфичности поимања стварности у сазнању носилаца дијалекта најадекватније се вербализују у лексичком систему и значењској структури дијалекатске лексике. Дијалекатска слика света репрезентована је лексиком српског призренског говора, преузетом из Збирке речи из Призрена Димитрија Чемерикића. Метод реконструкције призренског човека с краја XIX и почетка XX века преко лексичко-семантичких поља и њихових подсистема репрезентује хијерархијско начело устројства дијалекатског лексичко-семантичког система и уплив екстралингвистичког фактора у класификациони модел лексике са архисемом ’човек’. Биће представљен модел структурне организације концепта и његових вербалних конституената, као језичког одраза наивне категоризације стварности. Концепт човека најиздиференциранији је у односу на остале културне константе и најкомплекснији фрагмент језичке слике света, са сложеном идеографском и лексичко-семантичком парадигмом, која рефлектује специфичне лингвокултурне црте конкретне говорне заједнице. Речи којима се човек карактерише преносе етнокултурне информације преко којих се могу дешифровати кодови традиционалне културе колектива.

Др Тања Милосављевић је научни сарадник на Институту за српски језик САНУ (пројекат "Дијалектолошка истраживања српског језичког простора"). 

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com