latinica

Др Невена Буђевац: Читалачка писменост - појам, мерење и развој

Читалачка писменост једна је од базичних компетенција од значаја за учење и развој сваког од нас. Налази се у фокусу великих међународних студија које се баве вредновањем образовних система (PISA, PIRLS) као једна од кључних компетенција преко које се процењује успешност образовних система. Раније дефиниције разумевања прочитаног, које су ову вештину изједначавале са вештином декодирања текста, замењене су одређењима читалачке писмености као сложене компетенције која обухвата низ функционално применљивих знања, вештина, стратегија и ставова које особа стиче и користи кроз формално образовање и свакодневне активности.
Развој читалачке писмености започиње са најранијим искуствима са писаним материјалима (нпр. сликовницама) и наставља се кроз систематску обуку у школи. Кључном прекретницом у развоју читалачке писмености сматра се прелазак из фазе учења читања у фазу читања ради учења, што би требало да се догоди до 4. разреда основне школе.
На предавању ћемо приказати резултате истраживања развоја читалачке писмености на узрастима од 1. до 4. разреда, на основу ког је направљена скала развоја читалачке писмености. Други део предавања биће посвећен резултатима истраживања читалачке писмености на крају основне школе и бавиће се проблемима са којима се суочавају ученици у Србији у сусрету са најсложенијим задацима из домена читалачке писмености – задацима који од њих захтевају да разумеју аргументацију употребљену у тексту, као и да аргументују различите ставове у вези са прочитаним текстом.

Др Невена Буђевац је доцент на Учитељском факултету Универзитета у Београду. 

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com