latinica

Др Наташа Ристивојевић Рајковић: Глаголи са основним значењем 'ударити' у српском и норвешком језику

Предавање је посвећено глаголима са основним значењем ’ударити’ у српском и норвешком језику. Полази се од одређења самог појма глагола ударања и разграничавања групе глагола ударања у односу на суседне, одн. сродне групе глагола. Посебна пажња посвећена је рубним зонама категорије и њиховом односу са централним глаголима, глаголима ударити, бити и тући у српском језику и норвешким глаголом slå. Као полазиште за омеђавање ове групе глагола узети су основни елементи догађаја ударања (контакт, сила, кретање, наглост, последица ударца) и начини његовог кодирања у српском и норвешком језику. Кроз анализу синтаксичко-семантичког интерфејса догађаја ударања и расветљавање односа између два основна учесника, извора ударца и примаоца ударца, говори се о агентивности и пацијентивности уопште са нарочитим фокусом на њихова мање типична остварења.

Др Наташа Ристивојевић Рајковић је лектор на Групи за скандинавске језике на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)


Powered by Bullraider.com