latinica

Др Јасна Влајић-Поповић: Зашто је новац нов - пример прецизирања једне наизглед јасне етимологије

Предавање има за циљ да понуди мали приказ методологије етимолошких истраживања. За пример је узет случај када једна реч, наизглед јасног порекла, заправо нема поуздане етимологије јер није прецизно утврђено – нити чврстим аргументима претпостављено – не само када и где, већ ни како је (нити зашто, под којим околностима), она настала. Овде се разматра реч новац.
Термин новац је именица недвосмислено изведена од придева нов, али то није довољно рећи о његовом пореклу да би он био заиста етимологисан. 
Преиспитивање почиње тако што се прво излажу постојећа тумачења, и за свако од њих образлаже зашто не стоји.
Затим се евидентирају расположиве лексикографске потврде и утврђује њихова хронологија и географска дистрибуција. Утврђује се да је реч посведочена само још у словеначком и бугарском језику, али у ограниченој употреби – чему њихови етимолошки речници не поклањају пажњу. То, као и чињеница да оваква творба термина нема ономасиолошке паралеле у другим језицима – ни словенским ни осталим – указује да за помак у закључивању треба доћи до нових чињеница.
У угарским судским списима из XV века нађена је историјска потврда синтагме novorum denariorum (Gen. pl.: „нових динара“), посведочена упоредо са осамостаљеним поимениченим придевом novos (Acc. pl.: „нове“). Стога је оправдано заговарати идеју да је управо у оквиру Угарске државе та реч из латинског, као службеног језика, ушла у народни говор словенског живља као преведеница новци (касније новац) – првобитно ‘1/100 дуката’, затим ‘кованица мале вредности’ и најзад, преко израза немати ни новца ‘новац (уопште)’.  

Др Јасна Влајић-Поповић је научни саветник у Институту за српски језик САНУ (пројекат "Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика").  

Powered by Bullraider.com