latinica

Др Сања Микетић Суботић: Ставови према језику и језичке идеологије

 

На ово предавање ћу ви преставим резултате свог истраживања.

Овом реченицом желела сам да скренем пажњу на чињеницу да сви имамо одређени став према томе да неким дијалекатским и нестандардним цртама није место у званичном и формалном контексту. Претпостављам да је прва реченица код читалаца изазвала не само став према коришћеном варијетету већ и одређени став према мени као говорнику тог варијетета.
Ставови према језику и језичке идеологије представљају широке социолингвистичке конструкте и психолошке, социјалне и когнитивне структуре. Док је став индивидуална категорија, језичке идеологије постоје у свести већег броја говорника конкретног језика. Њима се говорници врло често несвесно воде и уткане су у оно што ти говорници сматрају здравим разумом захваљујући образовно-васпитном процесу, медијима и (најчешће) неписаним конвенцијама, које постоје у самом друштву и репрезентују кохерентан систем представа о језику и језичкој употреби.
На овом предавању ће најпре бити представљена оба конструкта кроз ранија теоријска и емпиријска истраживања, а затим ће бити представљени резултати истраживања ставова према језику и језичких идеологија у Републици Србији. У питању је квантитативно и квалитативно истраживање, вршено на узорку студентске заједнице анкетном и фокусгрупном методом, а добијени резултати су посматрани према полу, универзитету и студијској групи коју студенти похађају, њиховом пребивалишту и матерњем идиому. 

Др Сања Микетић Суботић је доцент на Катедри за српски језик и књижевност на Филозофском факултету у Косовској Митровици.

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com