latinica

Др Данка Синадиновић: Лингвистички поглед на медицински сусрет - анализа интеракције лекара и пацијента на енглеском и српском језику

Тема овог предавања је интеракција лекара и пацијента која се одвија у оквиру медицинског сусрета у установама терцијарне здравствене заштите у две језички и културно различите средине. Анализираћемо комуникацију између лекара и пацијента на енглеском и српском језику, са акцентом на језичким средствима којима се говорници служе у овом типу комуникације, њиховим улогама и правима, као и расподели и симболима моћи у оквиру медицинског сусрета. Покушаћемо и да одговоримо на питање у којој мери се интеракција лекара и пацијента на овим просторима (која је до сада недовољно истражена) разликује од оне на енглеском говорном подручју (којој се већ дуго посвећује пажња како са језичког, тако и са медицинског становишта).
Након кратког увида у анализу (институционалне) комуникације, критичку аналилизу дискурса и институционалну комуникацију, навешћемо основне одлике медицинског сусрета. У наставку ћемо се усредсредити на анализу и поређење два корпуса који се састоје из разговора сниманих у лекарским ординацијама три установе терцијарне здравствене заштите у Србији и једне установе истог нивоа у САД. Готово искључиво ћемо се ослањати на квалитативну анализу, уз навођење мноштва примера из транскрибованих разговора. Наведене корпусе ћемо посматрати са девет одабраних аспеката, при чему ћемо покушати да утврдимо да ли се и у којој мери овај тип интеракције на српском језику разликује од оне на енглеском језику, у којој мери је изражена асиметрија међу говорницима, да ли постоје разлике међу појединим посматраним гранама медицине, те да ли се уочавају родне разлике. Осврнућемо се и на практични значај добијених резултата, као и на могућа будућа истраживања.

Др Данка Синадиновић је асистент на Катедри хуманистичких наука Медицинског факултета Универзитета у Београду. 

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com