latinica

Др Јасмина Дражић: Колокације у теорији и пракси

Након кратког прегледа учења о колокацијама, од структурализма до савремених приступа проучавању синтагматских лексичких спојева, презентоваће се могућности примене теоријских истраживања овог сегмента лексичког слагања – превасходно у домену наставе страног језика и области (мета)лексикографије.  Тако ће се на питања о месту колокација на континууму лексичких спојева, тј. њиховој позицији између слободних спојева и идиома, те даље о хијерархизацији конституената – постојања примарног и секундарног колоката, потражити одговор(и) у лексикографској пракси, односно макроструктури речника колокација. Даље, предочиће се значај употребе оваквих специјализованих речника у настави страног језика, будући да се савремене методе у настави Ј2 ослањају на тзв. лексички приступ, који подразумева учење значења речи у (микро)контексту, при чему ће се посебна пажња посветити параметрима за идентификацију колокација, с обзиром на њихову врло деликатну природу у погледу, пре свега, фактора постојаности споја, што је у корелацији с прозирношћу значења његових конституената и могућношћу њихове замене другом лексемом. Осим тога, указаће се на основна полазишта колокацијске методе, којом се, с једне стране диференцирају значења полисемантичких лексема, и, с друге стране, успоставља се разлика између синонима, тј. блискозначница. У вези с тим, представиће се резултати новијих истраживања с фокусом на корелацији корпусних истраживања и савремене лексикографије, која укључују и питања колоцирања, односно фактора фреквенције као индикатора постојаног лексичког споја, као и реализованог значења дате лексеме и одговарајућем контексту. 

Др Јасмина Дражић је доцент на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. 

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com