latinica

Др Ана Јовановић: Учење и настава српског као наследног језика

Уз устаљену поделу на први, други и страни језик, у проследње две деценије се велика пажња посвећује специфичним карактеристикама процеса усвајања наследног језика. Наследни или завичајни језик се обично дефинише као језик који је по редоследу усвајања за појединца био први, али никад није у потпуности усвојен због преласка на доминантни, већински језик. Самим тим, корисници наследног језика поседују профил који се значајно разликује од корисника првог (матерњег), другог или страног језика, што се, природно, одражава и на специфичне одлике процеса усвајања наследног језика, али и на потребе наставе која је намењена различитим корисницима/ученицима наследног језика. Наиме, за успех наставе наследног језика неопходно је прецизно профилисати ову циљну групу како би се омогућио оптималан когнитивни, афективни и језички развој ученика. У том смислу, предлаже се примена тзв. макро приступа коју нуди КЛИЛ (енгл. Content Language Integrated Learning) и пројектна настава, јер инсистирају на интегралном развоју компетенција и вештина ученика кроз проактиван приступ учењу. Овде ћемо се посебно осврнути на карактеристике процеса усвајања код деце узраста од 4 до 12 година којима је српски наследни језик. У том циљу, анализирамо наративе добијене на основу приче у сликама  Frog, where are you?, аутора Мерсера Мајера, која је успешно коришћена у низу лингвистичких истраживања широм света. Резултати анализе имају директне импликације за наставу српског као наследног језика.

Др Ана Јовановић је доцент на Катедри за иберијске студије Филолошког факултета у Београду. 

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com