latinica

Мср Данијела Ђорђевић: Ограде у научним радовима

Ограде представљају свеприсутну појаву како у свакодневном говору, тако и у научним радовима. Предмет овог предавања је употреба ограда у научним радовима. Покушаћемо да приближимо појам ограде, указујући на семантичка и прагматичка обележја језичких јединица које су носиоци значења и функције ограђивања. С обзиром на то да се појам ограде преклапа са другим доменима у лингвистици, осврнућемо се и на појмове модалности, пре свега епистемичке модалности, евиденцијалности, учтивости и нејасности. Навешћемо и радну дефиницију појма ограде узимајући у обзир формалне и функционалне критеријуме. Такође, даћемо и кратак осврт на академски дискурс, као и на појмове дискурсне заједнице и жанра, указујући на важност употребе ограда у научним радовима. Затим ћемо описати истраживање о оградама у енглеским и српским  научним радовима из четири научне дисциплине, односно корпус, поступак који смо применили, и хипотезе од којих смо пошли. Потом ћемо представити резултате истраживања, наводећи примере ограда, поделе, као и међујезичке и међудисциплинарне сличности и разлике које смо уочили у научним радовима писаним на енглеском и српском језику из четири дисциплине. На крају ћемо сумирати закључке до којих смо дошли, указати на ограничења самог истраживања, као и на могуће правце даљег истраживања и евентуалне примене добијених резултата у настави страног језика струке.

Мср Данијела Ђорђевић је наставник енглеског језика на Пољопривредном факултету у Београду.

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com