latinica

Др Милена Ивановић: Акционалност: од семантике ка форми (функционални приступ)

Акционалност је семантичка категорија у чијој је основи обележавање начина на који се радња одвија у времену. Релативно добро истражена у осталим словенским језицима, ова категорија донедавно није била предмет дубљих проучавања у српском језику. У првом делу предавања кратко ћемо представити претходна истраживања, како она спроведена на другим словенским језицима, тако и она која су се дотицала појединих аспеката акционалности у српском језику.
Наше истраживање базирало се на ономасиолошком приступу. Стога у другом делу предавања најпре одређујемо семантичке комплексе који улазе у сферу тзв. модификационе акционалности (фазност, детерминативност, плуралност, градуелност), а затим, комплекс по комплекс, анализирамо детаљно њихов садржај и средства изражавања тог садржаја. У анализи формалних средстава на првом месту представљамо префиксалне и суфиксалне творенице, будући да се у словенским језицима категорија акционалности изражава се пре свега на творбеном нивоу, али укључујемо и синтаксички ниво, односно акционалне конструкције којима се такође изражавају готово сва акционална значења.

Др Милена Ивановић је доцент на Катедри за славистику Филолошког факултета у Београду. 

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com