latinica

Др Катарина Завишин: Настава страног језика у функцији КЛИЛ-a

Настава заснована на методи КЛИЛ (енгл. Content and Language Integrated Learning) подразумева интегрисано подучавање наставног предмета из школског курикулума и страног језика при чему се нејезички садржаји изучавају на страном језику (Coyle et al. 2010:1).
КЛИЛ настава све је више заступљена у системима образовања у свету и интегрални је део школског курикулума. Разлог за имплементацију КЛИЛ наставе у школске системе препознаје се у резултатима бројних истраживања која указују на несумњиву добит за ученика, како из угла усвајања страног језика, тако и развијања академских компетенција које се не могу развити у оквиру традиционалне наставе страног језика (Danesi, 1999; Cummins & Swain  1986 u Letts, 1999: 211; Titone, 1999).
У првом делу предавања приказаћемо основне одлике и моделе КЛИЛ наставе у којима је, поред матерњег, заступљен и страни језик ученика као посреднички језик у настави.
У КЛИЛ настави одређени садржај се учи преко страног језика, али се истовремено усваја и страни језик преко садржаја. Стога, страни језик у оквиру КЛИЛ наставе захтева посебну пажњу како аутора школских програма за КЛИЛ, тако и наставника страног језика. (Coonan, 2008: 14).
У другом делу предавања издвојићемо методе и наставне технике које су погодне за развијање академске компетенције и које би се могле применити и у оквиру традиционалне наставе страног језика, као и у настави нејезичких предмета на страном језику, а које су неопходне за учениково праћење наставе на вишим нивоима образовања.

Др Катарина Завишин је доцент на Катедри за италијанистику Филолошког факултета у Београду. 

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com