latinica

Др Ана Голубовић: Библиографије из области лингвистике

Библиографије везане за област лингвистике се могу поделити на текуће и ретроспективне, као и на предметне (тематске) и персоналне библиографије. У српској културној средини објављиване су као засебне монографске публикације, у оквиру зборника радова и у научним и стручним часописима.
Библиографије из области лингвистике појавиле су се у српским периодичним публикацијама у првој половини XIX века. Настанком уже спецификованих стручних гласила и профилисаних научних, филолошких и лингвистичких часописа на међи XIX и XX века омогућен је развој и континуирана израда библиографија из области науке о језику. У часописима попут Гласника Српске академије наука и уметности, Јужнословенског филолога и Прилога за књижевност, језик, историју и фолклор библиографије из области лингвистике се објављују редовно током више од сто година.
Значајно место заузимају монографије из едиције Библиографије у издању Матице српске, које прате научне радове из области русистике у периоду од 1945. до 2000. године на територији Југославије, односно Србије. Многе персоналне библиографије научника из домена науке о језику објављиване су у зборницима радова издатих њима у част. Персоналне библиографије Александра Белића, Вука Стефановића Караџића и Ранка Бугарског објављене су у оквиру њихових сабраних дела.
Иностране лингвистичке библиографије које су утицале на рад у оквирима српске лингвистике су библиографије у часописима Rocznik Slawistyczny, Sborník Filologický, Български език, Jezik in slovstvo и други. Савремене иностране лингвистичке базе библиографских података које пружају смернице за даљи развој су: Linguistic Bibliography, Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego, ИНИОН.

Др Ана Голубовић је библиотекар-саветник на Катедри за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду. 

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.) 

Powered by Bullraider.com