latinica

Др Зоран Ристовић: Примена вишејезичних корпуса у настави страних језика: могућности и перспективе

Биће представљен рачунарски подржан модел наставе и учења страног језика, заснован на експлоатацији вишејезичних корпуса. Приказаћемо карактеристике корпусног материјала, фазе формирања корпуса, параметризацију корпусних сегмената и примену корпуса у непосредном наставном процесу.
Двојезични електронски корпус коришћен у истраживању заснован је на књижевним текстовима Пола Остера и Ернеста Хемингвеја. Након процеса етикетирања и паралелизације добијен је педагошки електронски корпус који је систематски укључиван у процес наставе и учења страног језика. На узорку од 240 ученика основне школе, током четири школске године, у периоду 2012-2016, примењиван је специјализовани педагошки корпус од 500.000 речи. Кроз неколико циклуса педагошке обраде сходно поставци корпусне експлоатације коју предлажу О’Кифи, Макарти и Картер (O’Keefee, McCarthy and Carter 2010), а ближе профилишу Макенри и Харди (McEnery, Hardie 2012), настао је иновативни корпусно засновани модел наставе и учења циљног страног језика.
Приказаћемо комплетан експлоатациони сценарио, који се заснива на нелинеарности опажања различитих домена структуре, лексике и граматике енглеског језика као страног, предностима манипулисања корпусним пакетима у фазама обраде наставног садржаја, тестирања и формирања електронског портфолија ученика-корисника корпуса, као и на динамичком извлачењу појединачних, сложених и хибридних конкорданци. Навешћемо развојне могућности и перспективе приказаног наставног модела, у светлу све запаженијег присуства вишејезичних корпуса у настави страних језика, али и модерној лингвистици уопште. 

Др Зоран Ристовић је наставних енглеског језика у Основној школи "Мито Игумановић" у Косјерићу. 

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.) 

Такође, препоручујемо да погледате и филм у којем ученици објашњавају како се корпуси користе у настави страних језика и зашто. 

Powered by Bullraider.com