latinica

Др Ана Савић-Грујић: Антропографска лексика у говорима сврљишког краја

Термин антропографска лексика употребљавамо у значењу – лексика којом се означава човек по свим својим својствима: физичким, карактерним, социјалним, тј. по изгледу, понашању, пореклу, друштвеном статусу – професионалном и социјалном.
Утврђивање семантичког опсега лексичких јединица које се односе на номинацију и квалификацију лица доприноси изоштравању лексичке слике једног говорног подручја. Означавање човека у оквиру дијалекатског микросистема у великој мери одражава поглед на свет чланова те говорне заједнице, говори о историји њихове културе, социјалним односима, указује на лексичко-семантичку структуру говора и омогућава да се успоставе ареалне везе унутар дијалекта, али и с другим дијалектима у окружењу.
Иако је за науку корисно и неопходно да се што прецизније опише лексички фонд којим се човек означава, да се сачини његова систематизација, испитају структурне одлике, као и да се испита како ова лексика функционише у међуљудској комуникацији – на породичном, службеном, друштвеном и генерацијском нивоу, определили смо се да њеној обради приступимо преко онога што је очигледно, а то су, најпре, телесне особине човека, тј. карактеристике које саговорник може видети (и/или чути) у контакту с носиоцем тих особина. Ради спровођења детаљније анализе и добијања прецизнијих резултата и јасније језичке слике, истраживање смо спровели на ужем географском подручју – у говорима сврљишког краја.
Предмет наше анализе чини више од 1600 именичких и придевских лексема сврљишког краја које се могу дефинисати као речи које карактеришу човека по некој физичкој особини.
Циљ овог истраживања био је да на основу детаљне анализе, фундиране на релевантној и обимној грађи, сагледамо како се конкретна језичка заједница односи према једном делу друштвене стварности – човеку и његовим телесним карактеристикама.

Др Ана Савић-Грујић је истраживач-сарадник на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора Института за српски језик САНУ.

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.) 


Powered by Bullraider.com