latinica

Др Наташа Вуловић: Српска фразеологија и религија (лингвокултуролошки поглед)

Фразеолошке јединице (фразеологизми, фраземе), као језичке јединице и квалитативна средства сликовитог представљања света, садрже митолошке, религијске и етичке представе једног народа различитих поколења и епоха и предмет су проучавања фразеологије. С друге стране, фразеолошки и паремиолошки фонд као садржитељ културних информација спада међу најважније корпусе истраживања лингвистичке дисциплине под називом лингвокултурологија.
У конотативним компонентама значења фразеолошких јединица одражава се систем национално-културних вредности и стереотипова говорника једног језика, где се могу издвојити они који су интернационални или су везани само за одређене националне елементе из живота и веровања посматране језичке заједнице.
Српски народ припада кругу европских народа јудеохришћанске провенијенције, међутим, пракса народног живота и традицијски комплекс обичаја, ритуала, веровања и сл. указују на особености народне религије Срба као сложеног споја хришћанског и претхришћанског (паганског), старог словенског наслеђа. Та два слоја није увек лако уочити и раздвојити. У највећем броју случајева они су испреплетани и означени појмовима који су познати и једном и другом слоју, а када се могу маркирати као изворно хришћански, они су у свести говорника, конкретно припадника српског етноса, прилагођени, модификовани и усаглашени са наслеђеним колективним представама или изобличени у обредно-ритуалним наслеђеним формама.
Употреба фразеолошких јединица у савременом дискурсу, публицистичком, књижевно-језичком стилу или разговорном језику оживљава и обогаћује, како усмену реч, тако и књижевно-уметничке творевине, те њиховом правилном коришћењу треба посветити више пажње.

Др Наташа Вуловић је научни сарадник у Институту за српски језик. 

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.) 

Powered by Bullraider.com