latinica

Др Биљана Бранић Латиновић: Општи и академски вокабулар на средњошколском узрасту

У овом предавању биће размотрено неколико питања: 1. колико речи просечно знају српски средњошколци;  2. какав је међуоднос школског успеха, оцене из матерњег језика, смера, узраста, пола и изабране школе средњошколаца и њиховог рецептивног вокабулара; 3. може ли се описати развојни ток рецептивног вокабулара на средњошколском узрасту?
Резултати истраживања, добијени на основу великог узорка (990 испитаника из трију гимназија), показали су да се ширина/обим рецептивног општег и академског вокабулара наших средњошколаца може квантитативно описати, као и да просечан број породица речи које наши средњошколци знају кореспондира са просечним резултатима истраживања у другим језицима. Указано је на корелацију општег и академског вокабулара, као и статистички значајне разлике у познавању опште лексике средњошколаца различитог узраста, смера, пола, школског успеха и оцене.
Анализа усвојености лексичких јединица показала је  да се ток усвајања већине посматраних лексема може пратити од почетка до краја средње школе и да се на основу тога може стећи увид у начин развитка вокабулара на овом узрасту. Њега одликује интензивни развој између другог и трећег разреда (ово посебно важи за академску лексику) и „мирнија“  фаза у четвртом разреду.

Др Биљана Бранић Латиновић је професор српског језика и опште лингвистике у Филолошкој гимназији у Београду.

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.) 

Powered by Bullraider.com