latinica

Др Биљана Радић-Бојанић: Многа лица Фејсбука

Међуљудске контакте и комуникацију у XXI веку обележила је експлозија виртуелних друштвених мрежа, од којих је данас вероватно најпопуларнија Фејсбук. Тенденција оваквог умрежавања и успостављања контаката само је природан наставак популарних ћаскаоница с краја XX и почетка XXI века, које су добиле савременије рухо, динамичније окружење и више могућности због наглог развоја технологије и многих достигнућа веба 2.0. Садржај је постао интерактиван и омогућено је интегрисање синхроних и асинхроних видова комуникације, с тим да се у великом броју случајева граница између њих и губи. У погледу језичких карактеристика можемо рећи да нема новина у односу на период пре десет и више година, али се зато друштвени контекст у коме се комуникација одвија може посматрати много детаљније и прецизније. Стога ћемо говорити о макро-контексту у коме се одвија међуљудска комуникација на друштвеним мрежама, тачније на Фејсбуку. Биће речи о врстама понашања које корисници испољавају приликом свакодневне употребе Фејсбука, као и спољашњим факторима који на њих утичу, а потом ћемо се фокусирати на друштвени капитал на Фејсбуку и начине на које га корисници граде и одржавају. На крају ћемо се посветити вербалној агресивности, једном од најпрепознатљивијих типова понашања на овој виртуелној друштвеној мрежи, те ћемо покушати да опишемо које све врсте вербалног агресивног понашања корисници Фејсбука испољавају и које су правилности откривене. На крају ћемо покушати да дамо заокружену слику овог језичког друштвеног и културног феномена, као и нека предвиђања везана за будућност Фејсбука.

Др Биљана Радић-Бојанић је доцент на Одсеку за англистику Филозофског факултета у Новом Саду.

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com