latinica

Др Валентина Бошковић: Дискурзивна средства за изражавање родних идеологија

На овом предавању се првенствено бавимо анализом употребе различитих дискурзивних средстава под утицајем традиционалне и/или егалитарне родне идеологије као битног аспекта родног идентитета.
Пре приказа истраживања, осврнућемо се на теоријске приказе пола, рода, родне идеологије, родних стереотипа, дискурса, феминистичке лингвистике, претходних лингвистичких истраживања, и одређених примера дискурзивне праксе (родно осетљив језик, родно дискриминаторни говор, родно обележена лексика), уз кратак преглед феминизма са концизним описом сва три феминистичка таласа и њиховог утицаја на феминистичка лингвистичка истраживања. Поред теоријског осврта, имаћемо и кратак осврт на питање родне равноправности у високом образовању, као и кратак увид у законску регулативу о родној равноправности у Републици Србији.
Истраживање које ћу представити је засновано на студентској популацији у Србији, као хомогеној структури која је у процесу креирања личних ставова по свим друштвеним питањима. Општи циљ истраживања је да се укаже на постојање родне идеологије, а потом анализира утицај традиционалне и/или егалитарне родне идеологије на дискурзивну праксу студената и студенткиња у Србији, као и њихова међусобна повезаност. Дискурзивна средства која су анализирана су, пре свега, родно осетљив језик и родно дискриминаторни говор, а потом и језички обрасци које користе жене и мушкарци.
На крају, дискутоваћемо о употреби родно осетљивог језика и родно дискриминаторног говора у Србији, као и начинима за њихову (не)употребу.

Др Валентина Бошковић је професорка енглеског језика на Универзитету Сингидунум.

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.) 

Powered by Bullraider.com