latinica

Др Весна Ломпар: Врсте речи у нашој граматичкој пракси

У предавању ће бити изнети основни закључци о заступљености и статусу врста речи у нашој граматичкој пракси. Закључци се износе након анализирања великог броја граматика, од Вука до данас. На тај начин може се стећи нека општа слика о извесним непроменљивим или променљивим граматичким факторима: разлике и сличности у вези са терминологијом, дефиницијама, класификацијама, али и у одабиру примера који се наводе као илустрација дефиниција појединих врста речи. Одабир адекватних примера у граматикама анализира се са становишта неколико издвојених критеријума: фреквентност, прецизност, економичност, естетски критеријум и бројна адекватност примера. На овај начин може се уочити знатан број примера који не задовољавају наведене критеријуме, а ипак се понављају у граматикама (чак и у онима из различитог периода).
Такође, након овакве врсте анализе, могуће је издвојити неколике интерпретације новијег датума које суштински представљају само преименовање неких заборављених увида. На пример, једна дефиниција градивних именица из 1854. у основи подразумева појам небројивости, који се дефинише много касније. Слично је и са питањем о потреби раздвајања датива и локатива, које се, на пример, поставља још Вуковој граматици.

Др Весна Ломпар је доцент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима на Филолошком факултету у Београду.

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com