latinica

Др Биљана Сикимић: Антрополошко-лингвистичка теренска истраживања: заштита угрожених говора

Заштита и документовање угрожених говора у оквиру рада групе лингвиста Балканолошког института САНУ на интернету започети су онлајн аудио речником буњевачког говора, насталом на теренској грађи из 2009. године (Теодора Вуковић), а настављени радом на интернет речнику шокачких говора аутора Марка Ивошева (Теодора Вуковић, Светлана Ћирковић, Љубица Ђурић и Биљана Сикимић), као и сарадњом на интернет речнику влашких говора Пауна Дурлића (Анемарие Сореску Маринковић). Сви ови речници представљају покушаје да се на интернету представе већ постојећи резултати класичних теренских лингвистичких истраживања.
У случају када су циљеви теренских истраживања унапред одређени као различите врсте језичке документације које треба учинити доступним широком кругу корисника, неопходно је усклађивање и модификовање примењене методологије теренског рада.  Искуства у таквом теренском раду биће показане на примеру истраживања тимочких говора југоисточне Србије обављених 2015. године, чији је основни циљ било очување угрожених говора. Илустративни пример представиће начине обликовања представа о вуку у истраживаној локалној заједници. Наиме, концепт вука у локалној традицијској култури обликује се постављањем широког опсега питања и комбиновањем различитих метода вођења теренског интервјуа, почев од класичног етнолингвистичког упитника А. А. Плотникове: календарски празници (дани који се чувају ради заштите од вукова), оказионални ритуали (вучарски опход), затим стратегијама елицитирања наратива на теме из материјалне културе (лов, сточарство) и свакодневног савременог живота на селу.  У техничком смислу документовања рада на терену примењује се видео снимање, а класично институционално арихивирање се проширује постављањем одабране теренске грађе на интернет. Избором усмене теренске грађе за представљање на интернету (сада у циљу заштите угрожених језика и говора) примењена методологија се поново враћа својим почецима, односно класичној етнолингвистици и фолклористици из ванлингвистичких разлога:  антрополошко-лингвистички видео материјали, због често веома осетљивог садржаја који може да наруши приватност саговорника,  непогодни су за отворене интернет видео базе.

Др Биљана Сикимић је научни саветник на Балканолошком институту САНУ. Њену биографију и библиографију можете видети овде

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com