latinica

Др Јелена Ракић: О културолошким чиниоцима концептуализације емоција на примеру енглеског језика

Домен емоција предмет је бројних проучавања која се баве односом између језика и културе. У овом излагању показаћемо на примеру енглеског језика да је концептуализација емоција заснована на анализи језичких података условљена и човековом физиологијом и културом, као и да је могуће издвојити културолошке факторе значајне за њу. Анализом речничких одредница, примера црпљених из различитих врста корпуса и концептуалних метафора које на основу ових примера израњају указаћемо на статус домена емоција у англо-култури. При томе обратићемо пажњу како на општије културолошке факторе карактеристичне за западну културу, пре свега на дуализам између разума и емоција, тако и на особености англо-културе, који се огледају у културним сценаријима о објективности и непретеривању, емоционалној уздржаности и личној аутономији. Значај овакве анализе превазилази искључиво лингвистичке оквире, нарочито када се у обзир узму актуелна истраживања субјективне добробити (енгл. subjective well-being) и експанзија популарне психолошке литературе, јер се неретко превиђа да, иако емоције као психо-физиолошки механизми вероватно јесу заједничке свим људима, лексичке ознаке за њих нису универзалне, јер са собом увек носе и део концептуалног садржаја који је културолошки условљен.

Др Јелена Ракић је професор енглеског језика и књижевности у Филолошкој гимназији у Београду.

Снимак предавања можете видети овде

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com