latinica

Мр Мирјана Мирић: Скаларне импликатуре неки=неки, али не сви - развојни угао

Предавање се бави једним обликом прагматичког закључивања – скаларним импликатурама (СИ), које настају у интерпретацији исказа који садрже неку од скаларних речи (на пример, квантификатор неки или раставни везник или). Скаларне речи двосмислене су између логичке интерпретације (неки = неки, а можда и сви; А или Б = А или Б, а можда и оба)  и скаларне интерпретације (неки = неки, али не сви; А или Б = или А или Б, али не оба), а основно теоријско питање је која је од две интерпретације основна и прва доступна. Претходне студије усвајања СИ показале су да деца предшколског узраста не умеју да изведу СИ у подједнакој мери као одрасли, остајући на нивоу логичког значења. Добијена развојна асиметрија приписује се различитим факторима, које ћемо у излагању дискутовати: а) кашњење у прагматичком развоју (Noveck 2001), б) толерантност на одступања од прагматичких правила (Katsos & Bishop 2011), в) ограничени капацитети когнитивне обраде (Chierchia et al. 2001, Reinhart 2006), г) ограничења радне меморије (Barner, Brooks & Bale 2011), д) ограничења лексикона (Guasti et al. 2005). Осим основних теоријских полазишта феномену СИ, груписаних у прагматички и граматички оријентисане приступе, изложићу и резултате развојних експеримената рађених у оквиру докторске дисертације.

Мр Мирјана Мирић је докторанд на Филозофском факултету Универзитета у Нишу.

Powered by Bullraider.com