latinica

Друштво младих лингвиста је у току 2015. године организовало 17 лингвистичких предавања за све заинтересоване за језик и лингвистику. Предавања су се одржавала у Канцеларији за младе "Гнездо", Установи културе "Пароброд" и Културном центру Београд. Циљ ових окупљања је био да се студенти информишу о актуелним лингвистичким истраживањима и да се покрене конструктиван дијалог међу младим лингвистима. 


 

 

Мср Светлана Слијепчевић: Рекламно-пропагандни жанр у политичком дискурсу

Како би се даo што комплетнији опис, рекламно-пропагандном жанру у оквиру политичког дискурса мора се приступити интердисциплинарно. Дакле, поред области лингвистике, какве су критичка анализа дискурса, прагматика и когнитивна лингвистика, неопходно је применити и достигнућа из других наука: политикологије, психологије, комуникологије, теорије политичког маркетинга, визуелних уметности итд.
Корпус за истраживање о рекламно-пропагандном жанру чини материјал коришћен у предизборним кампањама у Србији у периоду од 1990. године до 2014. године. Почетну годину узимамо као референтну временску тачку која означава не само распад СФРЈ већ и почетак вишестраначја и демократије, слободне изборе и сл.
У оквиру рекламно-пропагандног жанра доминантна су три поджанра: најпре плакати, а затим леци и видео-спотови.
Плакати представљају репрезентативни део рекламно-пропагандног жанра политичког дискурса из више разлога: с једне стране, овај поджанр је вишеструко ограничен (контекстуално, временски и просторно, па и језички, јер је везан углавном за предизборне кампање и сведен на слогане појачане невербалним средствима, што захтева редукцију форме и облика текста, а и посебну употребу различитих симбола који имају функцију појачивача), а с друге стране, захтева испуњење више ванјезичких и језичких критеријума од осталих поджанрова (подразумева да се њиме преноси што ефектнија порука и вербалним и невербалним средствима – боје, сугестивне слике, фотографије са сублимираним порукама, величине и облици фонтова и сл.).
Најважније, а истовремено и најзахтевније комуникативне функције рекламно-пропагандног жанра су агитациона, манипулативна и убеђивачка. Језичке стратегије убеђивања и манипулације развијају се у свим поджанровима и на свим језичким нивоима, а ванјезички елементи подређени су истом циљу. Иза политичких реторика стоји разрађен систем манипулативних техника који налази упориште у употреби различитих (ефикасних) доминантних визуелних елемената, попут симбола националне културе, али и светске културне баштине (Тријумфалне капије и др.).

Мср Светлана Слијепчевић је истраживач-сарадник на Институту за српски језик САНУ.

Додај коментар (0)

Надин Фолштет: Више од речи - текст као конструкција

Једна од основних претпоставки конструкционе граматике каже да се језички систем састоји од устаљених лингвистичких форми које имају конвенционализовану функцију у оквиру комуникативне ситуације. Може се претпоставити да ове устаљене форме нису само на нивоу речи, већ да укључују и веће јединице. На нивоу већем од реченице, то могу бити текстови, устаљени начини интеракције, жанрови. Они такође прате некакве структурне шеме (гешталтове), и стога се могу сматрати „конструкцијама“. Предавање ће показати како се конструкциона граматика уклапа с традиционалном лингвистиком текста, као и у ком односу стоји употреба „конструкција“ према жанровима и устаљеним схемама интеракције.

Надин Фолштет је слависта и хунгаролог, истраживач при Хумболтовом универзитету у Берлину.

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Додај коментар (0)

Филип Васершајт: Конструкциона граматика на делу - контактна лингвистика

Једна од области у којој конструкциона граматика исказује потенцијал јесте контактна лингвистика. Будући да узима конструкцију као основну јединицу језика, конструкциона граматика може понудити један јасно одређен, али истовремено и флексибилан модел за објашњавање појава код језика у контакту. Показало се да путем општих когнитивних стратегија  можемо објаснити прекључивање кодова, трансфер и интерференцију. Штавише, друштвена и прагматичка утемељеност „конструкција“ нам даје елегантан начин да избегнемо позивање на појам „језик“. У предавању ће бити изложени основни концепти контакне лингвистике засноване на конструкционој граматици, с примерима из српско-мађарског језичког контакта.

Филип Васершајт је лингвиста и слависта, предавач на Хумболтовом универзитету у Берлину.

Додај коментар (0)

Филип Васершајт: Граматика као знање - увод у конструкциону граматику

Конструкциона граматика је нова граматичка теорија, која се убрзано развија и налази све ширу примену. Главна разлика у односу на друге граматичке теорије је у томе да се једином језичком јединицом сматра „конструкција“ (или „комплексни знак“). „Конструкције“ су социјално утемељене категорије за описивање света. Оне постоје на свим језичким нивоима и међусобно се разликују према сложености и према нивоу апстракције. У предавању ће бити изложени: кратак преглед развоја конструкционе граматике, теоријске основе конструкционе граматике и примери примене овог модела у разним областима лингвистике (усвајање језика, историјска лингвистика), као и примери у решавању неких суштинских лингвистичких проблема.

Филип Васершајт је лингвиста и слависта, предавач на Хумболтовом универзитету у Берлину.

Додај коментар (0)

Vanessa Petroj: Bilingualism and Its Consequences

Bilingualism represents the knowledge and usage of two or more languages. While there are many levels of bilingualism, my focus will be on balanced bilinguals, that is, individuals with a relatively similar knowledge and fluency of the two languages that they are using. Two types of bilingualism will be covered in this presentation, as well as selected research related to those: unimodal bilingualism (when an individual uses two languages in one modality; e.g. two spoken languages) and bimodal bilingualism (when an individual uses two languages in two modalities; e.g. a spoken and a signed language). In addition, when two languages interact, they are bound to influence each other. Whether this influence is present during the language acquisition process or throughout the entire lifespan, we can see some of its manifestation through direct language production, that gives rise to:
1. Code-switching: alternating between two languages, while using elements from both languages (1);
2. Code-blending: the difference in the modality allows (but is not obligatory) for the simultaneous production of elements from both languages (2).
(1) Romanian-Serbian code-switching:
un                    težak                            examen.
a.MASC            difficult.MASC                   exam
'a difficult exam'                                                                                             (Petroj, 2014)

(2) English-ASL code-blending:
Speech:           He’s like hmm [all of a sudden]
Sign:                                       LOOK-AT-ME
‘He’s like, hmm, and then all of a sudden he looked at me.’                         (Emmorey et al. 2005)
In addition, we will also look at a recently discovered phenomenon 'whispering while signing' (Petroj et al., 2014), illustrated in (3):

(3) Bimodal bilingual whispering:
Whisper:              boy              wear
Sign: IX(picture) BOY           USE BLUE SHIRT                                      
'The boy is wearing a blue shirt.'                                                                     (Petroj, 2014)
The aim of the presentation is to familiarize the audience with some basic bilingualism phenomena and to see how complex language influence can be when we take into account dual language use, suppression and (bimodal) bilingual production. 

Vanessa Petroj is PhD candidate at University of Connecticut.

Снимак предавања можете видети овде

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

 

Додај коментар (0)