latinica

Др Софија Биланџија: Каузативне конструкције и њихова семантика: учесничка структура као континуумска репрезентација

Излагање се бави каузативним конструкцијама и могућим начинима супкатегоризације њихове семантике. Укратко се излажу основне претпоставке исказивања концептуализације когнитивно базичних узрочно-последичних односа путем комплексне појмовно-семантичке категорије каузативности, која се на формалном плану реализује на различитим нивоима језичке структуре. У фокусу излагања су глаголске каузативне конструкције (примарно диференциране на аналитичке и синтетичке) и типови семантичких односа које се њима могу исказивати. У излагању ће бити речи о семантичкој супкласификацији типова каузативних односа, заснованој на међусобној интеракцији учесника каузативне ситуације: каузатора и пацијенса у синтетичким каузативним конструкцијама, те каузатора, каузанта и евт. пацијенса у аналитичким каузативним конструкцијама. Окосницу ових односа чине карактеризација и особине учесника, њихов међусобни однос с обзиром на различит степен умешаности у КС и степен задржавања контроле, на пример, да ли је агенс једини иницијатор радње, да ли је улога агенса да иницира радњу или да је спроведе до остварења резултата, да ли агенс радњу обавља самостално или је каузација посредна, да ли је посредник афициран радњом или не. Посебна пажња посвећује се семантици индиректног каузалног ланца, у ком се посредност утицаја, афицираност каузанта и степен контроле коју задржава не могу посматрати као изоловане вредности, већ се тумаче првенствено у саодносу са степеном контроле коју врши каузатор. У излагању се говори и о односу термина каузатор и агенс, као и о актуализованим компонентама различитих агентивних и семиагентивних учесника, као што су аниматност, свесност, вољна умешаност, интенционалност и (не)афицираност. 

Др Софија Биланџија је доцент на Групи за скандинавске језике на Филолошком факултету у Београду. 

Снимак предавања можете видети овде.

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)


Powered by Bullraider.com