latinica

Др Марина Спасојевић: Двовидски глаголи као специфичан аспектолошки проблем (са посебним освртом на стање у српском језику)

Након напомена у уводном делу предавања о проблемима проучавања глаголског вида – аспекта, о природи чланова видске опозиције свршено/перфективно : несвршено/имперфективно, дијагностичким контекстима за утврђивање вида итд., пажња ће бити посвећена двовидским глаголима: теоријским питањима и особеностима двовидских глагола у српском језику. Разматраће се термини којима се именују глаголи који се могу реализовати у оба вида (попут везати, видети, чути, анализирали, каналисати, моделовати итд.), њихов статус у видском систему и начини поимања (синкретичке јединице, унутрашње видско парњаштво, хомонимија, граматичка полисемија итд.). Указаће се на различите типове двовидности с обзиром на опсег двовидских реализација у оквиру полисемантичке структуре, као и ограничења реализације вида на један од чланова видске опозиције или пак њихово смењивање у зависности од значења глагола. Даће се преглед и класификација двовидских глагола у српском језику према творбеном и етимолошком критеријуму и указати на особености и карактеристике система двовидских глагола у српском језику. Анализираће се могућности образовања видских парова код двовидских глагола, те (не)оправданост процеса експанзивне префиксације код глагола страног порекла (изанализирати, искомуницирати итд.).  

Др Марина Спасојевић је истраживач сарадник у Институту за српски језик САНУ. 

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com