latinica

Др Рајна Драгићевић: Лингвокултуролошка истраживања лексике

У првом делу предавања биће речи о томе како је настала лингвокултурологија. Осветлиће се неке значајне појединости у развоју лингвистике, али и у друштвеном животу које су погодовале настајању лингвокултурологије. Посебна пажња ће се посветити односу између когнитивне лингвистике и лингвокултурологије.
У другом делу предавања представиће се методе за лингвокултуролошка истраживања лексике, као и важнији резултати који су постигнути на том пољу.
У трећем делу предавања говориће се о типовима лексике српског језика која спада у културолошке концепте и о садржају будућег (могућег) лингвокултуролошког речника српског језика.

Др Рајна Драгићевић је редовни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима на Филолошком факултету у Београду. 

Powered by Bullraider.com