latinica

Др Бранимир Станковић: Детерминаторска пројекција у генеративној синтакси и српски језик

Након краћег увода о основама генеративне синтаксе, фразној структури и хипотетизираном паралелизму између (броја и/или особина) номиналних и клаузалних (лексичких и функционалних) пројекција у једном језику, испитује се статус детерминаторске фразе (DP) у језицима без члана, попут српског. Представљају се најзначајнији синтаксички и семантички аргументи противника DP анализе (Корвер 1992, Златић 1997, Тренкић 2004, Бошковић 2008, 2012, Деспић 2011, 2013, Рунић 2013) и емпиријске чињенице у корист дате анализе (Проговац 1998, Леко 1999, Аљовић 2002, Рутковски и Проговац 2005, Карусо 2012, Арсенијевић 2014, Станковић 2014). Иако нема граматикализовану категорију одређеног и неодређеног члана, српски језик располаже затвореном класом детерминаторских јединица којима се могу маркирати одређеност/неодређеност или специфичност/неспецифичност (тај, овај, онај, поменути, наведени, именовани, дати, дотични, неки, један, известан/извесни, одређени), те чија је употреба обавезна у одређеним типовима контекста:

(1) Прошетао је градомi и видео Ајфелову кулу. Волео је [тај / овај град]i,*j  / град *i,j.   

Прихватљивост псеудооксиморонских израза у (2) и ригидност у њиховом распореду, (3), сугеришу да би присутне антонимске придеве требало анализирати у оквиру различитих функционалних пројекција:

(2) а. [поменути [на састанку непоменути [проблем]]]
     б. [извесна [неизвесна [промоција]]]

(3) а. ?непоменути на састанку поменути проблем
     б. *неизвесна извесна акција

Коначно, блокирање екстракције преко оваквих детерминатора тумачимо као посредан доказ о пројектовању неке врсте DP-a, који служи као баријера, налик члану у језицима са овом категоријом, (4-в).

(4) a. *Занимљивуi сам видео [поменуту ti девојку].
     б. Занимљивуi сам видео [ti девојку].
     в. *Interestingi I saw / have seen [the ti girl].

Др Бранимир Станковић је доцент на Департману за српски језик Филозофског факултета у Нишу. 

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com