latinica

Филип Васершајт: Конструкциона граматика на делу - контактна лингвистика

Једна од области у којој конструкциона граматика исказује потенцијал јесте контактна лингвистика. Будући да узима конструкцију као основну јединицу језика, конструкциона граматика може понудити један јасно одређен, али истовремено и флексибилан модел за објашњавање појава код језика у контакту. Показало се да путем општих когнитивних стратегија  можемо објаснити прекључивање кодова, трансфер и интерференцију. Штавише, друштвена и прагматичка утемељеност „конструкција“ нам даје елегантан начин да избегнемо позивање на појам „језик“. У предавању ће бити изложени основни концепти контакне лингвистике засноване на конструкционој граматици, с примерима из српско-мађарског језичког контакта.

Филип Васершајт је лингвиста и слависта, предавач на Хумболтовом универзитету у Берлину.

Powered by Bullraider.com