latinica

Филип Васершајт: Граматика као знање - увод у конструкциону граматику

Конструкциона граматика је нова граматичка теорија, која се убрзано развија и налази све ширу примену. Главна разлика у односу на друге граматичке теорије је у томе да се једином језичком јединицом сматра „конструкција“ (или „комплексни знак“). „Конструкције“ су социјално утемељене категорије за описивање света. Оне постоје на свим језичким нивоима и међусобно се разликују према сложености и према нивоу апстракције. У предавању ће бити изложени: кратак преглед развоја конструкционе граматике, теоријске основе конструкционе граматике и примери примене овог модела у разним областима лингвистике (усвајање језика, историјска лингвистика), као и примери у решавању неких суштинских лингвистичких проблема.

Филип Васершајт је лингвиста и слависта, предавач на Хумболтовом универзитету у Берлину.

Powered by Bullraider.com