latinica

Др Марта Бјелетић: Етимологија као лингвистичка дисциплина и рад на етимолошком речнику српског језика

Етимологија је лингвистичка дисциплина која се бави проучавањем порекла речи. Назив је добила према грчком придеву etymos ‘прави, истински’. Као модерна наука, етимологија је почела да се формира тек почетком XIX века (са појавом и успоном историјске и упоредне лингвистике) и током свог развоја прошла је кроз неколико фаза. Прву фазу карактерише оријентација искључиво на спољашњу формалну сличност упоређиваних речи, другу – оријентација на фонетику и апсолутизација гласовних закона, трећу – оријентација на инфраструктуру, која обједињује морфонологију и творбу, чиме се са коренске етимологије прешло на етимологију конкретних лексема, и најзад четврту – оријентација на семантику. Савремен методолошки поступак, дакле, подразумева уважавање свих релевантних фактора (не само фонетике, прозодије, морфологије, творбе, већ и семантике, хронолошке и дијалекатске раслојености лексике, ареалне дистрибуције позајмљеница итд.), чијом се правилном интерпретацијом у највећем броју случајева долази до ваљаног етимолошког тумачења.
Већина словенских, као и осталих европских језика, данас има етимолошке речнике, како обимне вишетомнике строго научног усмерења, тако и популарније профилисане једнотомнике. Српски језик се у том погледу налази у специфичној ситуацији. Иако за њега постоји релевантан етимолошки речник (П. Скок, Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика I–IV, Загреб 1971–1974), тај приручник је данас већ застарео и непотпун. Стога је осамдесетих година прошлог века покренут пројекат новог етимолошког речника српског језика (Етимолошки речник српског језика 1–, Београд 2003–). Будући да је у питању дугорочан подухват, приступило се и изради једнотомног речника који би нашој стручној и широј јавности представио етимолошку интерпретацију основног лексичког фонда српског језика.
На предавању ће бити представљена етимологија као лингвистичка дисциплина, словенска (и у оквиру ње српска) етимолошка лексикографија, а примерима одредница биће илустрован рад на етимолошком речнику.

Др Марта Бјелетић је научни саветник у Институту за српски језик САНУ. 

Снимак предавања можете видети овде

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com