latinica

Др Маја Савић: Задатак репродукције псеудоречи као мера фонолошких способности деце

Истраживање које ће бити приказано део је поступака за конструкцију теста фонолошког развоја намењеног деци предшколског узраста. Циљ истраживања био је да се направи тест којим би се у клиничкој пракси могла разликовати деца која имају тешкоће или касне у фонолошком развоју од деце која се нормално развијају у овом погледу.
Као метод одабран је задатак понављања псеудоречи с обзиром на то да налази добијени на различитим језицима показују да су тешкоће у понављању псеудоречи значајан показатељ могућих тешкоћа у језичком развоју. Псеудоречи које смо користили у истраживању систематски су конструисане варирањем релевантних фонолошких обележја (дужина речи, место акцента, наступ, кода), за која смо претпоставили да су дискриминативна за праћење типичног и атипичног фонолошког развоја деце која усвајају српски језик.
Испитивали смо и упоређивали тачност репродукције три групе псеудоречи код предшколске деце (узраста 3, 4, 5 и 6 година) варираних по димензији језичке универзалности/специфичности. Прву групу чиниле су тзв. квази-универзалне псеудоречи без прозодије конструисане од низа слогова структуре CV које су изговаране са истоветним наглашавањем слогова. У другој групи те исте псеудоречи изговаране су са прозодијом типичном за српски језик (квази-универзалне псеудоречи са прозодијом). Псеудоречи у ова два задатка конструисане су према препорукама међујезичког истраживању међународног пројекта COST Action IS0804, а у складу са фонолошким карактеристикама српског језика. Трећу групу чиниле су језички специфичне псеудоречи: садржале су слогове са консонантским кластером на почетку слога и/или консонантом на крају слога (CCV, CVC, CCVC). Конструисане су по угледу на британски TOPhS (Van der Lely & Harris, 1999), уз проверу да ли одговарају специфичностима српског језика. У све три групе псеудоречи вариран је број слогова тј. дужина псеудоречи.
У току предавања приказаћемо резултате који показују да испитивана структурална и прозодијска својства псеудоречи утичу на тачност репродукције код деце различитог узраста.

Др Маја Савић је доцент на Филолошком факултету у Београду. Такође, сарадник је у Лабораторији за експерименталну психологију Филозофског факултета у Београду.

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)


Powered by Bullraider.com