latinica

Др Снежана Вучковић: Како речи мењају значење - о неким узроцима семантичке промене

Процес развитка значења одређене лексеме или одређене групе лексема веома је сложен и условљен мноштвом различитих лингвистичких и екстралингвистичких чинилаца који, с једне стране, доводе до активног обогаћивања семантичке структуре речи, пре свега кроз развој пренесених значења, а са друге ‒ ­­­­­до семантичке специјализације основног значења. Тај развитак одвија се кроз разносмерне процесе јачања односно смањења продуктивности у појединим огранцима конкретног деривационо‑семантичког стабла, кроз измену типова полисемије на различитим етапама језичког развитка, у оквирима како конкретног етимолошког гнезда тако и у координатама сложених и често скривених међугнездовних веза које почивају на дубинским структурама њихових синкретичних генетских парадигми. Због овако сложене еволуције на одређеном синхроном нивоу може доћи до прекида творбено-семантичких веза међу речима које представљају рефлексе истог прајезичког корена реконструисаног на нивоу прајезика‑основе тј. до процеса деетимологизације. ­Деетимологизација представља једну од законитих тенденција својствених општем развитку језика. Она настаје као последица историјских промена облика, значења или функције појединих речи, односно промена у лексичком и граматичком систему једног језика и дешава се на свакој етапи његовог развоја.
На предавању ће се најпре говорити о неким од основних узрока који доводе до семантичке промене (ванјезичким  и унутарјезичким), да би се у његовом централном делу позабавили процесом деетимологизације као једном од основних унутарјезичких узрока промене значења речи. Циљ овог предавања је представљање основних језичких процеса, појава, односно законитости које условљавају, прате и доводе до деетимологизације значења речи.

Др Снежана Вучковић је доцент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета у Београду.

Снимак предавања можете видети овде

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com