latinica

Др Весна Крајишник: Специфичности наставе (српског као) страног језика

Већ дуги низ година методичка истраживања указују на специфичности наставе страног језика у односу на наставу матерњег језика. Те специфичности се огледају у методичким, дидактичким, глотодидактичким, али и ширим лингвистичким аспектима. И док се у свијету методици наставе страног језика придаје све већа пажња, у нашој земљи се тек последњих година бојажљиво указује на дистинкцију двију методика, специфичности једне у односу на другу и потреби за унапређењем и примјеном методике наставе српског као страног језика.
У овом предавању ће се указати на начин организације наставе страног језика, на типологију часа и, с тим у вези, на посебне карактеристике лекторског часа са организационог и структурног аспекта.
Дио предавања ће бити посвећен специфичности наставе српског као страног језика с обзиром на лингвистичку структуру нашег језика. Указаће се на проблеме у усвајању језика, типске грешке и начине за њихово превазилажење. С обзиром на то да се усвајањем страног језика усваја и културолошки миље говорника тог језика, указаће се и на специфичне културолошке парадигме и интересантна запажања страних студената у, за њих новом, социо-културолошком окружењу.

Доц. др Весна Крајишник је управник Центра за српски језик као страни при Филолошком факултету у Београду.

Снимак предавања можете видети овде.

Powered by Bullraider.com