latinica

Далибор Соколовић: Мањински словенски језици из перспективе екологије језика на примеру Лужичких Срба

На почетку предавања дефинисаћемо екологију језика као социолингвистичку дисциплину и указаћемо на њен значај и развој. Екологија језика је дисциплина у комплексу социолингвистичких истраживања која не узима у обзир само друштвени аспект употребе и улоге језика, већ се бави и сагледавањем еколошког контекста у којима се он користи. Другим речима, екологија језика проучава односе између одређеног језика, односно његових говорника – чланова говорне заједнице, и средине која их окружује, у којој они функционишу и развијају се. Упознаћемо се са еколошким питањима на које приликом истраживања треба дати одговоре по мишљењу Е. Хаугена, као и са матрица еколошких одлика језика пољског лингвисте З. Воншјика.
Затим ћемо језик Лужичких Срба посматрати из перспективе екологије језика, разматрајући проблематику: 1. Место језика у генетској и типолошкој класификацији језика, 2. Порекло назива језика и његових носилаца, 3. Демографска структура, друштвенa стратификација и географска карактеристика корисникa, 4. Спољашња историја језика и његових носилаца, 5. Стандардизација, кодификација, аутономија и виталност језика, 6. Симбиоза одређеног језика са другим семиотичким системима у  међуетничким и међујезичким контактима, 7. Врсте комуникације, домени употребе и друштвене функције језика, 8. Подршка организација и политичких групација и облици борбе за развој, ширење, неговање и учење језика, 9. Језичка лојалност и етничка солидарност корисника језика, 10. Место језика у постојећим еколингвистичким класификацијама језика света.
У последњем делу предавања бисмо закључке проистекле из анализе лужичкосрпске језичке ситуације проширили на друге словенске мањинске језике, обраћајући пажњу на улогу матичне државе у процесима очувања мањинске говорне заједнице, утицај генеалошке блискости између доминантног и мањинског језика, утицај диглосије на процесе очувања и ревитализације мањинских језика, као и на улога образовања у развоју и очувању мањинских говорних заједница. Посебна пажња биће усмерена на позицију и улогу лингвистике у процесима очувања и ревитализације мањинских језика.

Далибор Соколовић је докторанд на Катедри за славистику Филолошког факултета у Београду.

Снимак предавања можете видети овде

Презентацију са предавања можете видети овде(N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com