latinica

Мр Милена Јакић: Лексички односи виђени очима психолингвистике

У предавању ћемо се најпре осврнути на предмет психолингвистике, као интердисциплине која се бави когнитивним процесима који се одвијају у главама говорника док користе језик. Један од централних појмова психолингвистичких истраживања јесте ментални лексикон. Говорници у свом матерњем језику располажу са више десетина хиљада јединица активног и пасивног лексикона. Међутим, комуникација, чак и у условима који нису идеални, одвија се веома брзо. Саговорници могу разменити 4-5 речи у једној секунди. Будући да баратамо тако великим бројем јединица, поставља се питање на који начин су оне организоване када их претражујемо са толиком ефикасношћу. Другим речима, интересују нас принципи организације јединица у менталном лексикону.
Седамдесетих година прошлог века резултати бројних истраживања показали су да је обрада речи бржа уколико јој претходи реч која је са њом асоцијативно или семантички повезана, што би указивало на њихову везу у менталном лексикону.
У истраживању које ћемо презентовати интересовало нас је да ли семантичка веза међу речима утиче на додатно повезивање речи које су у асоцијативној вези. Да бисмо то испитали у истраживању су коришћени парови стимулуса који су искључиво асоцијативно повезани и парови стимулуса који су поред асоцијативне везе повезани и семантички (синоними, антоними, хипоними). Такође, интересовало нас је да ли јачина везе међу речима зависа од смера њиховог приказивања.
Изведена су два експеримента лексичке одлуке са примовањем, што је једна од најчешће коришћених техника за испитивање јачине везе међу јединицама менталног лексикона. У истраживању је учествовало 55 испитаника, којима је приказано по 100 парова стимулуса.
Резултати нашег истраживања показали су да значењски однос међу речима доприноси њиховом јачем међусобном повезивању, у односу на чисто асоцијативну везу. Поред тога, на когнитивном плану постоје разлике међу типовима лексичких односа међу речима, што смо објаснили помоћу теорије компоненцијалне анализе.

Мр Милена Јакић је запослена као истраживач-сарадник у Институту за српски језик САНУ. Такође, сарађује и са Лабораторијом за експерименталну психологију Филозофског факултета у београду.

Презентацију са предавања можете видети овде(N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com