latinica

Мр Марина Спасојевић: Форма–садржај–норма: глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику

Предмет излагања представљају глаголи на -(ј)ети, -им с посеб­ним освртом на њихов однос према глаголима на -ити, -им. Издвајају се релевантне групе глагола према томе 1) да ли су наведена формална и/или творбена обележја носиоци семантичко-синтаксичке разлике на релацији непрелазни медијални (инхоативни) – прелазни активни (каузативни) глагол (белети ’постајати бео’ : белити ’учинити белим’, онемети ’постати нем’ : онемити ’учинити немим’ и сл.) или она такве вредности немају (разболети се ’постати болестан’ : разболети ’учинити болесним‘ непр. разболити (се)), затим према томе 2) да ли се у њиховој дистрибуцији јављају колебања, у ком правцу се та колебања одвијају и према томе 3) да ли је појава двојних обличких варијанти нормативно прихватљива (дублетна) или је нестандардна (некњижевна). Из овога се види да је реч о једном превирању у глаголском морфолошком систему, о једном незавршеном, нестабилизованом језичком процесу, који ствара доста тешкоће на плану норме, као и речничког представљања оваквих глагола. Резултати се износе на основу анализе спроведене у ауторкином магистарском раду Глаголи на -(ј)ети, -им у савременом српском језику, публикованом у књизи  Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект), Монографије 17, Институт за српски језик САНУ, Београд 2013.

Мр Марина Спасојевић је запослена као истраживач-сарадник на Институту за српски језик САНУ.

Презентацију са предавања можете видети овде, а материјал са предавања овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com