latinica

Др Душица Филиповић Ђурђевић: Вероватноће значења речи и обрада вишезначних именица: случај полисемије

У истраживањима која су поредила време препознавања вишезначних речи са временом препознавања речи са једним значењем показано је да се вишезначне речи обрађују брже. Потом је показано да овај налаз важи искључиво за полисемичне речи, односно вишезначне речи чија значења су међусобно повезана. У овом истраживању предложена је нова мера вишезначности – неизвесност значења. Ова мера заснована је на ентропији, информационо-теоријској мери, а одсликава две карактеристике вишезначности. С једне стране, осетљива је на број значења речи, при чему неизвесност расте са порастом броја значења. С друге стране, осетљива је на вероватноће појединачних значења речи, при чему неизвесност расте са порастом уједначености вероватноћа (мањом разликом међу вероватноћама речи). У два експеримента лексичке одлуке први пут је показано да поред броја значења, на време обраде утиче и уједначеност вероватноћа значења. Овај налаз упоређен је са сродним налазима у осталим сегментима језика, а дискутован је у светлу модела паралелне дистрибуиране обраде речи.

Др Душица Филиповић Ђурђевић је доцент на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду. Такође је члан Лабораторије за експерименталну психологију Филозофског факултета у Београду. 

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com