latinica

Др Маја Миличевић: Од преводилачких грешака до језичких законитости: заменице у преводима на српски језик

Бројна истраживања показују да преведени текстови поседују лингвистички занимљиве одлике које превазилазе оно што се типично сматра грешкама услед „лошег превода“. Наиме, и преводи високог квалитета се у одређеним лексичким и граматичким особинама могу разликовати од текстова изворно насталих на истом језику. У излагању ће се о овој појави говорити на примеру субјекатских заменица у српском језику.
Српски спада међу језике у којима се субјекат може изоставити (уп. (Ја) читам). Истраживања посвећена другим језицима истог типа показују да се субјекатске заменице у преводима употребљавају чешће него у непреводним текстовима, а среће се и тврдња да је хиперпродукција резултат промена у унутрашњем језичком систему преводилаца, до којих долази услед интензивне изложености другом језику. У излагању ће бити приказани прелиминарни подаци из корпусног и експерименталног истраживања који указују на то да су у српском језику овакве тенденције присутне у мањој мери и биће речи о могућим разлозима за то.

Др Маја Миличевић је доцент на Катедри за општу лингвистику Филолошког факултета у Београду.

Powered by Bullraider.com