latinica

Др Дивна Тричковић: Контрастирање граматичких категорија између јапанског и српског језика с посебним освртом на категорију времена

Граматичке категорије једног језика обично се у њему схватају не само као неотуђиви део датог језика, већ и као нешто што се свесно или несвесно очекује и у осталим језицима. Међутим, у сусрету са другачијим језицима схватамо да то није случај. Они који уче јапански језик као страни рано спознају да у јапанском језику не постоје граматичке категорије лица, броја, рода и слично, али да уместо њих постоје неке друге које су говорницима српског језика у почетку некада тешко схватљиве. Овом приликом пажња ће бити посвећена управо поређењу граматичких категорија у јапанском и српском језику, а у том циљу као полазна тачка послужиће нам граматичка категорија времена, присутна али веома различита у два језика. Контрастирањем граматичких категорија, поред очигледних разлика и сличности на нивоу језика, могу се видети и разлике и сличности у нашим перцепцијама света, као и значај њиховог осветљавања зарад бољег превођења и лакшег учења страног језика уопште.

Др Дивна Тричковић, доцент, предаје јапански језик на Филолошком факултету у Београду.

Powered by Bullraider.com