latinica

Др Јелена Гинић: Супрасегментне фонетске јединице и средства на примерима руског језика у односу на српски

На почетку предавања покушаћемо да дефинишемо како сегментне фонетске јединице и средства, тако и супрасегментне. Приказаћемо значај супрасегментних средстава у човековом животу (акценат као "душа речи" и интонација као "дух језика"). Већи део предавања биће посвећен акценту руске речи у односу на акценат српске речи и интонацији руског језика у односу на интонацију српског језика. Преглед тема којима ћемо се бавити на предавању можете видети овде.

Хендаут са предавања можете видети овде.

Др Јелена Гинић запослена је као асистент на Катедри за славистику на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Powered by Bullraider.com