latinica

Др Мидхат Риђановић: Bosnian for Foreigners: With a Comprehensive Grammar

У обраћању преко Скајпа др Мидхат Риђановић представиће своју књигу Bosnian for Foreigners: With a Compehensive Grammar.

У овом уџбенику дат је, између осталог, подробан опис савременог, разговорног босанског/хрватског/српског/црногорског језика. Аутор лингвоним "босански" схвата као синоним за четворочлану скраћеницу БЦМС, а да је један исти језик, дотле обично називан српскохрватским, после распада Југославије у Србији добио име српски, у Хрватској хрватски,  у Црној Гори црногорски, док у БиХ носи имена сва три народа. Тврди да су фонетске, граматичке и лексичке разлике у тим језицима незнатне и да у међусобном споразумевању нема никаквих потешкоћа.
Током осмогодишњег рада на књизи аутор је уочио бројне нове особености које важе за босански језик. Нека од њих су: семантичка неподударност између два глаголска вида (само занијети у значењу 'затруднети', само заносити у значењу 'говорити са страним нагласком', само издржавати у значењу 'прехрањивати' и сл.), непроменљивост показне заменице средњег рода у реченицама као Оно су била наша дјеца (за разлику од енгл. That was my childThose were our children), ситуациону употребу исте заменице у примерима као Гдје се ја ово налазим?, Ко то тамо пјева? и слично. Крњи перфекат се не употребљава само у новинским насловима (Поскупио бензин) него и у кратким одговорима (Јеси ли купио ауто? – Купио и продао), употребљава се наративно у разговорном језику (Он платио колико треба, а она тражи још), употребљава се у реченицама којима се потврђује истинитост претходног исказа (У Јапану човјек једе живе гуштере – ја гледала на телевизији) и у реченицама са два координирана предиката (Сам пао, сам се убио) и у концесивном смислу (Радио (или) не радио, обичан човјек је на губитку). За несвршени перфект као ознаку радње чији резултат није потврђен у садашњости (Неко је отварао ова врата; Ова чорба није слана, а чини ми се да сам је солила) уведен је термин "futile past tense". Иновативна је подела на три коњугације у садашњем времену, назване "i-conjugation", "a‑conjugation" односно "e‑conjugation".
Аутор је врло либералан што се норме тиче. Неиницијалне силазне акценте у речима као дискутант, генератор, Индонезија посматра као нормалне, иако их "традиционалисти" забрањују. Посебан случај је глагол требати. Треба да идем и Требам да идем су равноправне алтернативе. Традиционална норма није увек применљива, с обзиром на неизбежност личних облика испред инфинитива (Требао си ми рећи) и на тешкоће с конкорданцијом у реченицама типа Конференција (која) је требало да се одржи.
(Из рецензије проф. др Ивана Клајна)


Др Мидхат Риђановић је професор емеритус енглеског језика и лингвистике Универзитета у Сарајеву. Један је од највећих лингвиста на просторима бивше СФРЈ. За лингвисте је од изузетног значаја његова књига Језик и његова структура, а за англисте Практична енглеска граматика. Последњих година посветио се проучавању граматике босанског/хрватског/српског/црногорског језика. Тренутно интензивно ради на "кроатизацији" и "србизацији" уџбеника Bosnian for Foreigners: With a Compehensive Grammar. Његова намера је да након тога напише једну граматику за сва четири језика.

Powered by Bullraider.com