latinica

Истраживачка станица Петница

Пише: Јелена Кузмановић (Катедра за српски језик са јужнословенским језицима, Филолошки факултет Универзитета у Београду)

 

Истраживачка станица Петница (ИСП) је самостална, независна организација која се бави развојем научне културе, писмености, образовања и која, пре свега, код младих подстиче жељу да се баве научним радом, да истражују, развијају критичко мишљење, постављају питања и траже одговоре на њих. Петница сваке године организује велики број програма и семинара из различитих области и највећи део програма је посвећен средњошколцима. Иако се услед неинформисаности често среће мишљење да се научно-истраживачка станица бави само природним наукама, Петница има програме и за друштвене науке: археологију, антропологију, историју, психологију и лингвистику.
Када прођете процедуру пријављивања и ишчекивања и када вам позивно писмо напокон стигне, следи први у годишњем кругу семинара – зимски семинар. На зимском семинару полазници се упознају са материјом, слушају предавања која држе и универзитетски професори, како са српских тако и са светских универзитета. Када сам ја похађала свој први зимски семинар лингвистике, сва предавања била су у вези са овом области, међутим, недавно су програми измењени те се данас лингвистичка предавања слушају у оквиру програма који се назива „Ум, језик, култура“. Након овог програма, полазници имају бољи увид у области и могу да се усмере на ону којом желе да се баве. Осим предавања полазници најчешће добију и свој први задатак који подразумева писање кратког рада о појму који су извукли. Тада науче како се претражују ресурси, користи изузетно богата петничка библиотека и први пут срећу са захтевима који подразумева писање рада (цитирање, навођење референци итд.). Полазници могу добити и задатак да напишу семинарски рад за следећи семинар.
Следећи семинар, пролећни семинар, методолошког је карактера и траје краће од зимског семинара. На овом семинару полазници се упознају са методологијом писања научно-истраживачког рада: предочавају им се проблеми који често прате истраживање, уче на који начин се скупља грађа и полако, уз помоћ асистената и руководиоца програма, треба да осмисле свој први пројекат.
У периоду између пролећног и летњег семинара, оне који су остали довољно заинтересовани, очекује скупљање материјала за пројекат који ће спровести током летњег семинара. Скупљање грађе често изискује више времена, одлазак на терен, снимање испитаника, бележење и транскрибовање говора, или с друге стране, скупљање часописа књига и докумената уколико се ради о анализи текста.
Летњи семинар је најдужи семинар и обично траје око две недеље. Полазници и даље слушају предавања, али већи део времена намењен је самосталном раду односно писању пројекта. Писање пројекта подразумева читање литературе, анализирање, упоређивање добијених података са претходним истраживањима, консултовање са ментором и наравно, уочавање и тумачење резултата.
Оно што је битно убацити у ове редове је сва забава, дружење и активности које се дешавају на семинарима. Петница нема за циљ ученике који седе, одслушају предавања и оду кући јер то добијају у већини својих школа. Предавања која се у њој одвијају су увек интерактивна, са полазницима који постављају питања и предавачима који их на то подстичу и радо на сва питања дају одговоре. Осим предавања, организују се разне активности: излети, играње бадминтона, одлазак у Петничку пећину, језеро или на базен за време летњег семинара, а у касним сатима увек се организују и друштвене игре попут игре асоцијација и других. Динамици боравка у Петници доприносе и интердисциплинарна предавања: као полазник сам имала прилику да слушам многа предавања са семинара психологије.
Радови се дорађују и завршавају на јесењем семинару након чега се најбољи предствљају на петничкој конференцији која се организује сваке године у децембру. Годину дана од конференције, уз још понека сређивања, радови се штампају у Зборнику радова полазника Истраживачке станице Петница.
Осим програма за средњошколце, постоји и програм за ђаке основних школа, такозвана Летња научна школа, као и Petnica International, програм за стране студенте.

Powered by Bullraider.com